cz en
Písemně doložené počátky osídlení obce a i vinařství v Čejkovicích spadají do 13. století. První zmínka o Čejkovicích je z roku 1248. Tehdy břeclavský údělník Oldřich ze Sponheimu daroval čejkovickým templářům čtyři grunty v Rakvicích. Příchod templářů do země je datován rokem 1232. K tomuto datu se vztahuje rovněž budování čejkovické gotické tvrze a příslušného sklepení. V té době zde často sídlil templářský komtur EKKO. Téměř 100 let před panováním českého krále Karla IV. začíná v obci systematicky pěstovat vinnou révu francouzský templářský řád. V roce 1309 se Jindřich z Lipé zmocnil majetku templářů. Po odchodu rodu z Lipé se v Čejkovicích střídají rody z Kunštátu, ze Štemberka, ze Zástřizl, z Lomnice a z Víckova. V roce 1540 došlo k obnovení trhového a hrdelního práva. V roce 1624 přešel majetek na řád – tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuité). Po zrušení řádu roku 1773 přešel majetek do Studijního fondu. V r. 1785 navštívil Čejkovice rakouský císař Josef II. a na přímluvu starosty zrušil své nařízení o
pohřbívání v plátně.
 
Průměrná zdejší roční teplota vzduchu je 9,2°C, meteorologicky náleží Čejkovice k nejteplejším místům České republiky. Průměrná nadmořská výška území je 208 m nad mořem.Oblast obce patří do obvodu teplomilné květeny. Dvě chráněná území republikového významu (např. Natura 2000) dokládají důležitost této oblasti k zachování vzácných druhů rostlin a živočichů.
 
V rodině Ilčíků má vinařství a láska k vínu tradici čtyř posledních generací. Hlubší deklarace rodinné vinařské tradice, která by byla spojena s pátráním v rodokmenech nebyla provedena do všech detailů. Jisté je, že současný praděd Otto Ilčík (nar. 11.3.1920) pracoval, žil a žije s vinicemi, vínem, révovými školkami po celý život. Svůj pracovní život prožil v jednom stejném subjektu, jehož názvy se s postupem doby proměňovaly, v době odchodu do důchodu v roce 1982 to byl Státní statek Hodonín n.p., dnešní pokračovatel se jmenuje Templářské sklepy Čejkovice.
Prapraděd (na Moravě se říká stařeček) Josef Staněk (nar. 24.8.1889) měl v Čejkovicích řeznictví spojené s hospodu a jednodráhovou kuželnou s ručním stavěním, kde kromě piva nabízel hostům svá vlastní vína (něco na způsob výčepu vína pod věchýtkem). Ve sklepě pod hospodou byly vinné sudy s dřevěnými pípami a podle zájmu se zavdávalo.
A starší historie rodu Ilčíků -viz: http://www.ilcik.cz/tradice/legenda/
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain