cz en

Rodinné vinařství

Vinařství bylo založeno  17.6.1992, předtím fungovalo v malém po desítky let.
Současné vinařství dlouhodoběji vytváří limitované vysoce jakostní partie vín z omezeného počtu odrůd: Tramín červený a Tramín kořeněný, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Muškát moravský, Rulandské modré a André. Od roku 2014 do sortimentu vín přibyla odrůda Hibernal z nově vysázené vinice.
Pracuje na principu vlastní vinice na špičkových tratích/vlastní vyzrálé hrozny z regulovaných sklizní/osobitá vína. Vinice jsou rozloženy v okolí Čejkovic na dvou viničních tratích (Novosády a Díly u Včelína). Sídlo vinařství se nachází 40-50 km jihovýchodně od Brna v okrese Hodonín, obci Čejkovice. 

Všechny vlastní vinice jsou

na rýnsko-hesenském vedení. Cílem pěstování je vysoká kvalita hroznů. Základem kvality je nižší výnos na keři přes šetrný řez a následnou  celovegetační péči. Vinařství každoročně provádí  nadstandardní opatření na zvýšení kvality, např. částečné odlistění zóny hroznů, předsklizňovou redukci počtu hroznů.
 
Vinařství je zastáncem citlivých přístupů k přírodě. Jako jedno z prvních v obci je více než 10 let členem Svazu integrované produkce hroznů a vína (SIPHV), nyní  v nástupnické organizaci EKOVÍN.
 
V prostředí vinic jsou dlouhodoběji etablováni přirození bio-nepřátelé škůdců révy (hálčivců, svilušek a vlnovníků). Vinařství se celkově a snad i dlouhodobě daří snižovat počet externích vstupů do prostředí vinic  pod úroveň směrnic svazu Ekovín. 
 

Ve vinařství

dominují suchá a polosuchá vína, v menším rozsahu lze najít i vína s výraznějším množstvím zbytkového cukru.
Styl vytvářených vín má v principu dvě roviny: vína ovocná s okamžitě rozpoznatelným primárním buketem a vína hutnější, environmentálnější s delší perzistencí, která se po otevření láhve postupně rozvíjí.
 
Každé víno z vinařství je originál. Jeden typ vín prožívá svůj zrod ve spojení s reduktivní technologií, nerezovými nádobami, čistými kulturami kvasinek, řízenými teplotami při kvašení, apod..
 
Vznik jiného typu vín je spojen s tradičními způsoby (ponechání autentických kvasinek, ruční způsob lisování na vertikálním  lisu, zráním v dubových sudech, delším nazráváním vín před plněním do lahví, apod.). Zde je kladem celkový důraz na technologickou klasiku našich předků bez vlivu tzv."moderních technologií".
 
Vinařství obecně s tvorbou vín rádo experimentuje a řídí se kreativitou, někdy intuicí, jindy interaktivním přemýšlením. Na druhé straně klade při tvorbě vín důraz na detail.
Tvorba hutnějších, komplexnějších červených vín prochází delším zráním v dřevěných sudech od selektovaných francouzských bednářství.
 
Některé věci vinařství neuznává: spěch a technokratický přístup vínům. U vinařství nelze nacházet v nabídce nalahvovaná mladá vína 1-5 měsíců po vinobraní. Vinařství preferuje přirozené pojetí rozvoje vína, jako ročníkově proměnlivého výtvoru přírody. Vyhýbá se homogenizaci vín  uplatněnín moderní technologie za každou cenu a přídavkům zlepšovacích přísad.
 
Ve vínech vinařství Otto Ilčík lze nacházet spojitost mezi místem původu hroznů z  Jižní Moravy a vliv nižšího zatěžování viničních keřů z vlastních vinic úrodou. K autenticitě vín přispívá vliv půdního složení z etablovaných špičkových viničních tratí. Konečný výraz ročníkově proměnlivých vín zrdcadlově odráží variabilitu vlivů přírody. Vše je umocněno menší produkcí a pečlivostí. Vytvářená vína rozhodně  nejsou technologicky uniformní s přílišným rukopisem vinaře-technologa. Spíše v sobě nesou starost i radost vinohradníka propojenou s péčí a profesní hrdostí malého vinařství v jednotlivých vínech.
 
Zmínky o oceněních z výstav vín a časopisů o víně
 
SALON vín České republiky 2009, 2011

Grand prix VINEX, Brno
 
Mezinárodní soutěž vín FESTWINE
 
The worlds best wine magazine Decanter (2009, č. 1-2)
  
CUVÉE Ostrava

Jihomoravské významnější výstavy vín  (TOP 77 VÍN České republiky
Forum moravicum, , Slovácká nominační výstava, Hustopečská pečeť aj.) 
        


„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde